กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
พร้อมรบกวน รพ.สต.ดังต่อไปนี้นำคำสั่งอยู่เวรยามเดือน กรกฎาคม 2557
มาส่งในวันดังกล่าว
 -รพ.สต.บางแก้ว
 -รพ.สต.บ้านนาบัว
 -รพ.สต.แหลมผักเบี้ย
 -รพ.สต.บางครก
 -รพ.สต.วัดเขาตะเครา
 -รพ.สต.บางสามแพรก
หาก รพ.สต.ใดส่งแล้วขออภัยมา ณ โอกาสนี้...ขอบคุณค่ะ
22
เชิญหัวหน้างานทุกงานบน สสอ.บ้านแหลม
และ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง  เข้าร่วมประชุม
โดยพร้อมเพรียงกัน
23
ประชาสัมพันธ์ / ขอความร่วมมือส่งรายงานผู้สูงอายุ
« กระทู้ล่าสุด โดย bbarada เมื่อ พฤษภาคม 08, 2014, 03:24:08 PM »
ขอให้รพ.สต.ทุกแห่ง ส่งรายงานผู้สูงอายุตามแบบฟอร์มที่แนบมานี้ ขอให้ส่งทุกเดือน แต่เดือนนี้(เม.ย.57) ขอเป็นผลงานรวมตั้งแต่ ต.ค.56-เม.ย.57 ส่วนเดือนต่อไปส่งตามปกติ ส่งบีภายในวันที่ 12 พ.ค.57 ขอบคุณค่ะ
25
ประชาสัมพันธ์ / แบบฟอร์มคัดกรองผู้ป่วยตาต้อกระจก
« กระทู้ล่าสุด โดย bbarada เมื่อ เมษายน 17, 2014, 09:54:40 AM »
สำหรับรพ.สต.ที่ยังไม่ได้ส่ง ส่งด่วนภายในวันนี้นะคะ ;) ;)
26
ประชาสัมพันธ์ / แจ้ง เวรจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557
« กระทู้ล่าสุด โดย naowarat เมื่อ เมษายน 09, 2014, 06:29:58 PM »
ขอแจ้งเวรจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์อำเภอบ้านแหลม พ.ศ. 2527 มี  2 จุด
1.จุดตรวจบริเวณสามแยกแหลมแหลว(หน้าเทศบาลตำบลบ้านแหลม)
2.จุดตรวจบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรบางตะบูล
 ขอให้ท่านปฏิบัติและแต่งเครื่องแบบฟอร์มฟ้าหรือชุดพยาบาล ขอบคุณคค่ะ..
27
วันศุกร์ ที่ 11 เม.ย.57 เวลา 17.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์วัดลักษณาราม  อ.บ้านแหลม
พร้อมของขวัญ  รพ.สต.ละ  1  ชิ้น (ให้ที่ สสอ.บ้านแหลมเลย)
และส่งเงินค่าโต๊ะๆละ 1,600 บาท ที่เนาวรัตน์หรืออโณทัยก็ได้
ตามรายละเอียดโต๊ะจีน  ดังนี้
-บางตะบูน  8  โต๊ะไทย  เป็นเงิน  12,800  บาท
-บางสามแพรก  5  โต๊ะไทย  เป็นเงิน  8,000  บาท
-บางหอ  4  โต๊ะไทย  เป็นเงิน  6,400  บาท
-บางครก  5  โต๊ะไทย+1  โต๊ะอิสลาม=  6 โต๊ะ  เป็นเงิน  9,600  บาท
-ท่าแร้งออก  6  โต๊ะอิสลาม  เป็นเงิน  9,600  บาท
-บางขุนไทร  17  โต๊ะไทย+2  โต๊ะอิสลาม=  19  โต๊ะ  เป็นเงิน  30,400  บาท
-นาบัว  4  โต๊ะไทย  เป็นเงิน  6,400  บาท
-บางแก้ว  5  โต๊ะไทย  เป็นเงิน  8,000  บาท
-แหลมผักเบี้ย  7  โต๊ะไทย  เป็นเงิน  11,200  บาท
หาก รพ.สต.ใดส่งเงินเรียบร้อยแล้ว  ขออภัยด้วย
โดยมีโต๊ะสำหรับเจ้าหน้าที่ทั้งหวัด  5  โต๊ะ  แยกเป็น  สสอ.บล.  1  โต๊ะ + รพ.บล. 1 โต๊ะ +จนท.รพ.สต.ทั้งหมด 3 โต๊ะ
(ขอรายชื่อ รพ.สต.  2  ท่าน  ที่นั่งโต๊ะ)  แจ้งเนาวรัตน์หรืออโณทัยก่อนวันงาน 
หรือโทรบอกจำนวนก็ได้  เผื่อบาง รพ.สต.มาไม่ถึง 2 คน หรือมาเกิน 2 คน  จะได้เฉลี่ยคนได้ 
ขอบคุณในความร่วมมือ
28
วันศุกร์ ที่  11 เม.ย.57 เวลา  13.00  น.  ณ สสจ.เพชรบุรี
29
วันศุกร์ ที่ 11 เม.ย.57 เวลา 09.00 น.ณ สสอ.บ้านแหลม
30
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีจัดอบรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการและการให้บริการตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว ของอำเภอบ้านแหลมอยู่รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 เมษายน 57 ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพของรพ.สต.ทุกแห่ง แห่งละ 1คน ในกรณีที่ไม่มีพยาบาลวิชาชีพ ขอเชิญนวก. หรือ จพ. เข้ารับการอบรม  ณ ห้องประชุม3 สสจ. เวลา08.30 น.เป็นต้นไป
หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 10