กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
ประชาสัมพันธ์ / แบบฟอร์มคัดกรองผู้ป่วยตาต้อกระจก
« กระทู้ล่าสุด โดย bbarada เมื่อ เมษายน 17, 2014, 09:54:40 AM »
สำหรับรพ.สต.ที่ยังไม่ได้ส่ง ส่งด่วนภายในวันนี้นะคะ ;) ;)
22
ประชาสัมพันธ์ / แจ้ง เวรจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557
« กระทู้ล่าสุด โดย naowarat เมื่อ เมษายน 09, 2014, 06:29:58 PM »
ขอแจ้งเวรจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์อำเภอบ้านแหลม พ.ศ. 2527 มี  2 จุด
1.จุดตรวจบริเวณสามแยกแหลมแหลว(หน้าเทศบาลตำบลบ้านแหลม)
2.จุดตรวจบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรบางตะบูล
 ขอให้ท่านปฏิบัติและแต่งเครื่องแบบฟอร์มฟ้าหรือชุดพยาบาล ขอบคุณคค่ะ..
23
วันศุกร์ ที่ 11 เม.ย.57 เวลา 17.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์วัดลักษณาราม  อ.บ้านแหลม
พร้อมของขวัญ  รพ.สต.ละ  1  ชิ้น (ให้ที่ สสอ.บ้านแหลมเลย)
และส่งเงินค่าโต๊ะๆละ 1,600 บาท ที่เนาวรัตน์หรืออโณทัยก็ได้
ตามรายละเอียดโต๊ะจีน  ดังนี้
-บางตะบูน  8  โต๊ะไทย  เป็นเงิน  12,800  บาท
-บางสามแพรก  5  โต๊ะไทย  เป็นเงิน  8,000  บาท
-บางหอ  4  โต๊ะไทย  เป็นเงิน  6,400  บาท
-บางครก  5  โต๊ะไทย+1  โต๊ะอิสลาม=  6 โต๊ะ  เป็นเงิน  9,600  บาท
-ท่าแร้งออก  6  โต๊ะอิสลาม  เป็นเงิน  9,600  บาท
-บางขุนไทร  17  โต๊ะไทย+2  โต๊ะอิสลาม=  19  โต๊ะ  เป็นเงิน  30,400  บาท
-นาบัว  4  โต๊ะไทย  เป็นเงิน  6,400  บาท
-บางแก้ว  5  โต๊ะไทย  เป็นเงิน  8,000  บาท
-แหลมผักเบี้ย  7  โต๊ะไทย  เป็นเงิน  11,200  บาท
หาก รพ.สต.ใดส่งเงินเรียบร้อยแล้ว  ขออภัยด้วย
โดยมีโต๊ะสำหรับเจ้าหน้าที่ทั้งหวัด  5  โต๊ะ  แยกเป็น  สสอ.บล.  1  โต๊ะ + รพ.บล. 1 โต๊ะ +จนท.รพ.สต.ทั้งหมด 3 โต๊ะ
(ขอรายชื่อ รพ.สต.  2  ท่าน  ที่นั่งโต๊ะ)  แจ้งเนาวรัตน์หรืออโณทัยก่อนวันงาน 
หรือโทรบอกจำนวนก็ได้  เผื่อบาง รพ.สต.มาไม่ถึง 2 คน หรือมาเกิน 2 คน  จะได้เฉลี่ยคนได้ 
ขอบคุณในความร่วมมือ
24
วันศุกร์ ที่  11 เม.ย.57 เวลา  13.00  น.  ณ สสจ.เพชรบุรี
25
วันศุกร์ ที่ 11 เม.ย.57 เวลา 09.00 น.ณ สสอ.บ้านแหลม
26
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีจัดอบรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการและการให้บริการตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว ของอำเภอบ้านแหลมอยู่รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 เมษายน 57 ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพของรพ.สต.ทุกแห่ง แห่งละ 1คน ในกรณีที่ไม่มีพยาบาลวิชาชีพ ขอเชิญนวก. หรือ จพ. เข้ารับการอบรม  ณ ห้องประชุม3 สสจ. เวลา08.30 น.เป็นต้นไป
27
ประชาสัมพันธ์ / เชิญเข้าร่วมประชุมเครือข่ายแม่และเด็ก
« กระทู้ล่าสุด โดย bbarada เมื่อ มีนาคม 25, 2014, 03:39:32 PM »
เชิญผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กของทุกรพ.สต.แห่งละ 1 คน  เข้าร่วมประชุมเครือข่ายแม่และเด็กและแจ้งแผนการดำเนินงานสุขภาพตามกลุ่มวัย ปี57 วันที่ 27 มีนาคม 2557 เวลา 13.00น.  เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโสภิตวัชรกิจ รพ.บ้านแหลม
28
สสจ.จัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการคัดกรองภาวะสุขภาพและพัฒนาระบบบริหารจัดการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียน ในวันที่ 24 มีนาคม 57 ห้องประชุม 3 สสจ. เวลา08.30น.-16.30น. ขอเชิญ จนท.สาธารณสุขของรพ.สต.เป้าหมาย คือรพ.สต.บางแก้ว 1 คน และขอความร่วมมือรพ.สต.บางแก้วแจ้งครูผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน 1 คน และครูประจำชั้น ป.1  1 คน รวม 2 คน ในโรงเรียนเป้าหมาย เข้าร่วมอบรมพร้อมเพรียงกันตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

29
ณ ห้องประชุมโสภิตวัชรกิจ  ชั้น 2 รพ.บ้านแหลม
(เนื่องจากวันที่  5 มี.ค.57 มีผู้ลงนัดใช้ห้องประชุมดังกล่าวแล้ว
จึงขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดิม...ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย)
30
ประชาสัมพันธ์ / แจ้งเปลี่ยนแปลงการประชุมทั้งหมดที่ปุ้มแจ้ง ดังนี้
« กระทู้ล่าสุด โดย anotai เมื่อ กุมภาพันธ์ 25, 2014, 02:15:33 PM »
-วันพุธที่ 5 มี.ค.57 เวลา  08.30 น. ประชุมต้นเดือน  เชิญ จนท.ทุกท่าน
และผู้รับผิดชอบงานภาคประชาชน  (อสม.) เข้าร่วมประชุม  ณ  สสอ.บ้านแหลม
(รบกวน  รพ.สต.ทุกแห่ง  แจ้งประธานและเลขาฯ อสม.ประจำตำบลทุกตำบล
เข้าร่วมประชุมในเวลา  10.30 น.  ณ สสอ.บ้านแหลม
-วันพุธ ที่ 5 มี.ค.57 เวลา 13.00 น. ประชุม  DHS  อำเภอบ้านแหลม 
ณ  ห้องประชุมโสภิตวัชรกิจ ชั้น 2 รพ.บ้านแหลม  เชิญ  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
เข้าร่วมประชุมห้ามขาด  ชี้แจงงบประมาณ
-วันพฤหัสบดี ที่ 6 มี.ค.57 เวลา 07.30 น. เชิญรวมงาน  พอ.สว. ณ  อบต.บางตะบูน
โดยพร้อมเพรียงกัน
หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 10