กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 10
11
รายงานการประชุม มาตรการป้องกันทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน การรับสินบนรูปแบบต่างๆ
12
การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
13
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
14
ประชาสัมพันธ์ / มาตรการการป้องกันการรับสินบน
« กระทู้ล่าสุด โดย chairat.moph เมื่อ มีนาคม 24, 2019, 06:34:19 PM »
มาตรการการป้องกันการรับสินบน
15
คู่มือระบบป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก
16
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
17
ประชาสัมพันธ์ / การจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
« กระทู้ล่าสุด โดย chairat.moph เมื่อ มีนาคม 24, 2019, 10:17:51 AM »
การจัดทำแผนป้องกัน  ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562
18
การเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน 
19
ประชาสัมพันธ์ / ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
« กระทู้ล่าสุด โดย chairat.moph เมื่อ มีนาคม 24, 2019, 03:06:16 AM »
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
20
การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
หน้า: 1 [2] 3 4 ... 10