แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - sanit

หน้า: [1]
1
          แจ้งแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของ รพ.สต.แหลมผักเบี้ย  ดังรายละเอียดที่แนบมาด้านล่างนี้

2
ประชาสัมพันธ์ / แจ้งแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2017, 06:43:58 AM »
   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแหลม  ขอแจ้งแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560  ตามเอกสารที่แนบมานี้

3
สสอ.บ้านแหลม ขอแจ้งแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2559 ตามรายเอียดที่แนบมาด้านล่างนี้

4
               สสจ. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชฯ ปี 52 - 55   รายละเอียด ตามเอกสารด้านล่างนี้

5
          เนื่องจาก สสจ. ได้รับงบประมาณจากสำนักเทคโนโลยีฯกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำเนินการ ชำระค่าอินเตอร์เน็ตให้แก่ รพ.สต.ทุกแห่ง  ดังนี้

                งวดที่ 1 (เดือน มค. - เมย.)  รพ.สต.ใดที่ยังไม่ได้ชำระค่าอินเตอร์เน็ต ให้นำใบแจ้งหนี้ ไปให้ สสอ.บ้านแหลม ดำเนินการเบิกจ่าย ภายในวันที่ 30  พฤษภาคม นี้   หาก รพ.สต.ใดชำระเองแล้ว  สามารถนำใบแจ้งหนี้ของค่าโทรศัพท์ในเดือนดังกล่าว ไปให้ สสอ.บ้านแหลม ได้เช่นกัน
                กรณี รพ.สต. ชำระค่าบริการ ระหว่างเดือน มค. - เมย. เรียบร้อยแล้ว  ไม่สามารถนำงบประมาณส่วนนี้มาใช้ได้ ถือว่า เสียสิทธิ์

                งวดที่ 2 (เดือน พค. - สค.) คาดว่าจะได้รับเงินงบประมาณอีก 4 เดือน  ดังนั้น ขอให้ทุก รพ.สต.ชลอการจ่ายเงินในเดือนดังกล่าวก่อน มิฉะนั้นท่านจะเสียสิทธิ์อีกครั้ง

                หมายเหตุ   หากมีข้อสงสัย ปรึกษาทาง สสอ.บ้านแหลม

หน้า: [1]