แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - chairat.moph

หน้า: [1]
1
สรุปผลการจัดซื้อจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2561

2
สรุปผลการจัดซื้อจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

3
สรุปผลการจัดซื้อจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2561

4
รายงานวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

5
คู่มือระบบป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก

6
ขออนุญาตเใช้และเผยแพร่คู่มือแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

7
โครงสร้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแหลม

8
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.บ้านแหลม

หน้า: [1]