แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - anotai

หน้า: [1] 2 3 4
2
2 จุด คือ หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านแหลม  และ หน้าสถานีตำรวจภูธรบางตะบูน

3
เวลา  08.30 น. ณ สสอ.บ้านแหลม

4
พร้อมรบกวน รพ.สต.ดังต่อไปนี้นำคำสั่งอยู่เวรยามเดือน กรกฎาคม 2557
มาส่งในวันดังกล่าว
 -รพ.สต.บางแก้ว
 -รพ.สต.บ้านนาบัว
 -รพ.สต.แหลมผักเบี้ย
 -รพ.สต.บางครก
 -รพ.สต.วัดเขาตะเครา
 -รพ.สต.บางสามแพรก
หาก รพ.สต.ใดส่งแล้วขออภัยมา ณ โอกาสนี้...ขอบคุณค่ะ

5
เชิญหัวหน้างานทุกงานบน สสอ.บ้านแหลม
และ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง  เข้าร่วมประชุม
โดยพร้อมเพรียงกัน

7
วันศุกร์ ที่ 11 เม.ย.57 เวลา 17.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์วัดลักษณาราม  อ.บ้านแหลม
พร้อมของขวัญ  รพ.สต.ละ  1  ชิ้น (ให้ที่ สสอ.บ้านแหลมเลย)
และส่งเงินค่าโต๊ะๆละ 1,600 บาท ที่เนาวรัตน์หรืออโณทัยก็ได้
ตามรายละเอียดโต๊ะจีน  ดังนี้
-บางตะบูน  8  โต๊ะไทย  เป็นเงิน  12,800  บาท
-บางสามแพรก  5  โต๊ะไทย  เป็นเงิน  8,000  บาท
-บางหอ  4  โต๊ะไทย  เป็นเงิน  6,400  บาท
-บางครก  5  โต๊ะไทย+1  โต๊ะอิสลาม=  6 โต๊ะ  เป็นเงิน  9,600  บาท
-ท่าแร้งออก  6  โต๊ะอิสลาม  เป็นเงิน  9,600  บาท
-บางขุนไทร  17  โต๊ะไทย+2  โต๊ะอิสลาม=  19  โต๊ะ  เป็นเงิน  30,400  บาท
-นาบัว  4  โต๊ะไทย  เป็นเงิน  6,400  บาท
-บางแก้ว  5  โต๊ะไทย  เป็นเงิน  8,000  บาท
-แหลมผักเบี้ย  7  โต๊ะไทย  เป็นเงิน  11,200  บาท
หาก รพ.สต.ใดส่งเงินเรียบร้อยแล้ว  ขออภัยด้วย
โดยมีโต๊ะสำหรับเจ้าหน้าที่ทั้งหวัด  5  โต๊ะ  แยกเป็น  สสอ.บล.  1  โต๊ะ + รพ.บล. 1 โต๊ะ +จนท.รพ.สต.ทั้งหมด 3 โต๊ะ
(ขอรายชื่อ รพ.สต.  2  ท่าน  ที่นั่งโต๊ะ)  แจ้งเนาวรัตน์หรืออโณทัยก่อนวันงาน 
หรือโทรบอกจำนวนก็ได้  เผื่อบาง รพ.สต.มาไม่ถึง 2 คน หรือมาเกิน 2 คน  จะได้เฉลี่ยคนได้ 
ขอบคุณในความร่วมมือ

8
วันศุกร์ ที่  11 เม.ย.57 เวลา  13.00  น.  ณ สสจ.เพชรบุรี

9
วันศุกร์ ที่ 11 เม.ย.57 เวลา 09.00 น.ณ สสอ.บ้านแหลม

10
สสจ.จัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการคัดกรองภาวะสุขภาพและพัฒนาระบบบริหารจัดการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียน ในวันที่ 24 มีนาคม 57 ห้องประชุม 3 สสจ. เวลา08.30น.-16.30น. ขอเชิญ จนท.สาธารณสุขของรพ.สต.เป้าหมาย คือรพ.สต.บางแก้ว 1 คน และขอความร่วมมือรพ.สต.บางแก้วแจ้งครูผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน 1 คน และครูประจำชั้น ป.1  1 คน รวม 2 คน ในโรงเรียนเป้าหมาย เข้าร่วมอบรมพร้อมเพรียงกันตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว


11
ณ ห้องประชุมโสภิตวัชรกิจ  ชั้น 2 รพ.บ้านแหลม
(เนื่องจากวันที่  5 มี.ค.57 มีผู้ลงนัดใช้ห้องประชุมดังกล่าวแล้ว
จึงขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดิม...ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย)

12
-วันพุธที่ 5 มี.ค.57 เวลา  08.30 น. ประชุมต้นเดือน  เชิญ จนท.ทุกท่าน
และผู้รับผิดชอบงานภาคประชาชน  (อสม.) เข้าร่วมประชุม  ณ  สสอ.บ้านแหลม
(รบกวน  รพ.สต.ทุกแห่ง  แจ้งประธานและเลขาฯ อสม.ประจำตำบลทุกตำบล
เข้าร่วมประชุมในเวลา  10.30 น.  ณ สสอ.บ้านแหลม
-วันพุธ ที่ 5 มี.ค.57 เวลา 13.00 น. ประชุม  DHS  อำเภอบ้านแหลม 
ณ  ห้องประชุมโสภิตวัชรกิจ ชั้น 2 รพ.บ้านแหลม  เชิญ  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
เข้าร่วมประชุมห้ามขาด  ชี้แจงงบประมาณ
-วันพฤหัสบดี ที่ 6 มี.ค.57 เวลา 07.30 น. เชิญรวมงาน  พอ.สว. ณ  อบต.บางตะบูน
โดยพร้อมเพรียงกัน

13
เรียนเชิญหัวหน้างานและ  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง  เข้าประชุมตามวาระ  DHS  ห้ามขาด

14
เชิญ จนท.ทุกท่าน  และจนท.ผู้รับผิดชอบงานภาคประชาชน ประชุม  เวลา 08.30 น. 
เชิญ  ประธาน อสม.และเลขาฯ  ตำบลละ 2 ท่าน  เข้าร่วมประชุม  เวลา  10.30 น.  (รบกวน  รพ.สต.แจ้งประธานและเลขาฯให้ทราบด้วย)

ณ  ห้องประชุม สสอ.บ้านแหลม

15
ส่งคุณปัญชนิศ  ภายในวันที่  27  ก.พ.57

หน้า: [1] 2 3 4